Fundacja

Fundacja Dzieciom SAWANTI powstała z potrzeby serca, chęci niesienia pomocy osobom potrzebującym – chorym dzieciom – przywrócenia im zdrowia i uśmiechu.

Ciężka choroba dziecka to dla wielu polskich rodzin dramat emocjonalny oraz materialny. Długotrwała rehabilitacja, skomplikowane zabiegi operacyjne, specjalistyczne leczenie, również dieta wiążą się z kosztami, które przekraczają finansowe możliwości wielu rodziców.

Organizujemy i finansujemy działania służące poprawie zdrowia i funkcjonowania społecznego osób z autyzmem oraz ich rodzin.

Dofinansowujemy turnusy rehabilitacyjne, delfinoterapię, leki, sprzęt rehabilitacyjny.

Wspieramy szkoły i instytucje we wprowadzaniu inicjatyw edukacyjnych i terapeutycznych.

Organizujemy i prowadzimy szkolenia doskonalące wiedzę z zakresu autyzmu wśród rodziców podopiecznych Fundacji oraz wolontariuszy.

Prowadzimy działania mające na celu podniesienie progu wrażliwości społecznej względem osób niepełnosprawnych oraz wyrównywanie ich szans w życiu społecznym.

KRS

STATUT