Jak rozwijać kreatywność u dziecka poprzez teatr i dramę

Wprowadzenie Krótkie wprowadzenie do tematu i znaczenia kreatywności dla rozwoju dziecka. Kreatywność jest niezwykle ważna dla rozwoju dziecka. Pomaga rozwijać wyobraźnię, umiejętność problemowego myślenia i twórcze podejście do rozwiązywania trudności. Teatr i drama są doskonałymi narzędziami, które mogą wspomagać ten proces. Dzieci, które mają możliwość eksplorowania swojej kreatywności poprzez teatr, rozwijają się w wielu obszarach, …